درباره ما


اطلاعات تماس

تلفن تماس : ۴۳۲۶۲۰۳۴ - ۰۶۱
شماره موبایل : ۰۹۳۶۹۰۹۴۳۵۳
شماره فکس : 43262034 - ۰۶۱
پست الکترونیک : Mohmmadmadadi.m1372@gmail.com
آدرس : استان خوزستان - شهرستان مسجد سلیمان - محله سراه مخابرات رو - سراه مخابرات روبه روی بانک سپه تجهیزات اشپزخانه مددی کاهکش